Opis działania firmy


dekorator sekcji prawnych

Informacje prawne

Dane do faktury

Nazwa prawna podmiotu ----------

NIP ----------

NIP EU ----------

Czy jest płatnikiem VAT?


Rozliczenia

Nazwa banku ----------

Numer konta ----------

Kod SWIFT banku ----------

Główny adres

---------- ---

----- ----------

-----, -------

Adres korespondencyjny

---------- ---

----- ----------

-----, -------

dekorator sekcji adresów