ZOFIA WĘGRZYNKIEWICZ KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO

Wizytówka firmy

-----

-----

Zakres usług:

- udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa podatkowego,

- kompleksowa obsługa w zakresie rozliczeń publiczno-prawnych (ryczałt, PKPiR, VAT, KH, ZUS),

- prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,

- sporządzanie: odwołań, zażaleń, skarg, wniosków o interpretację przepisów - w zakresie prawa

 podatkowego; wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatków, umorzenie zaległości

 podatkowych; wniosków o zwrot podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych.