REGIONALNA IZBA HANDLU I PRZEMYSŁU W BIELSKU-BIAŁEJ

Wizytówka firmy

-----

-----

Chcąc zapewnić zrzeszonym w Izbie przedsiębiorcom najlepsze warunki wsparcia rozwoju biznesu, współpracujemy na co dzień z szeregiem podmiotów i instytucji, dzięki którym możemy kompleksowo wspierać firmy członkowskie z różnych branż. Aktywnie wspieramy współpracę pomiędzy sferą naukowo-badawczą a biznesem, wspieramy transfer technologii i pokazujemy najnowocześniejsze rozwiązania dla biznesu.