Ciekawe miejsce na szkolenie, spotkanie, edukację...

Ogłoszenia sprzedaży

50 (50 zł netto) zł

ilość: 1
dopuszczalny barter: 30 %

Krótki opis

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej wynajmie salę na szkolenia lub prezentacje, "sesje naukowe", promocję firmy czy ciekawego produktu. Organizuje też wycieczki, spotkania, imprezy w plenerze i we wnętrzach swojej pięknej siedziby. Kontakt tel.33 8412444, e-mail: tmzz@wp.pl

Długi opis

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej wynajmie salę na szkolenia lub prezentacje, "sesje naukowe", promocję firmy czy ciekawego produktu. Minimalna cena wynajmu mniejszej sali (do ok 30 osób) - 50 zł/godz.

W rozliczeniu akceptujemy dowolny procent barteru.

TMZZ to stowarzyszenie z tradycją, powołane 2 grudnia 1986r., popularyzuje wiedzę historyczną, walory krajoznawcze i kulturowe regionu.  Oprowadza turystów, organizuje wycieczki, spotkania i prelekcje historyczne,naukowe, częto w muzealnej sali lub galerii w siedzibie Towarzystwa. Organizuje też regionalne imprezy plenerowe, kiermasze, konkursy, wystawy i wernisaże.

Towarzystwo ma zaszczytne zadanie zbierania, opracowywania i katalogowania materiałów archiwalnych regionu, bogacenie zbiorów muzealnych dla przyszłego muzeum, publikację wydawnictw, w tym opracowań monograficznych. Współpracuje z władzami regionu na rzecz ochrony zabytków, środowiska naturalnego, estetyzacji miasta i sąsiednich gmin.

Upowszechnia historię, wartości kulturowe regionu poprzez wydawnictwa, środki masowego przekazu – radio, prasę, TV.

W zamian za medialne "kampanie", aktywne wsparcie -  możliwość wynajmu sali na szkolenia spotkania lub prezentację, promocję firmy, ciekawego produktu, itp. Na życzenie zapewni w miejscu profesjonalną obsługę.

Towarzystwo jest organizacją pozarządową, posiadającą osobowość prawną.

Logo
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej

Zator

Podobne produkty z tej kategorii